TRUNG TÂM MINH KHOA

Ươm mầm tài năng Việt, phát triển toàn diện thể chất

và tinh thần cho học sinh

minh khoa double

10 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
(08) 665.42.665 – 0901.479.186
quan11.hcm@ucmasvietnam.com

Đối tác

  • Kỹ năng sống TINH ANH VIỆT
  • Trường Tiểu Học Đống Đa
  • Khả thiên
  • Ucmas
  • IECC – UCMAS Việt Nam